Welkom in Het Floreshuis: het huis van de wijk!

Kom gerust eens “buurten”. Onze baliemedewerkers kunnen u alles vertellen over het veelzijdige aanbod in het Floreshuis.

 • slide 1

  Welkom in Het Floreshuis: het huis van de wijk!

  Kom gerust eens “buurten”. Onze baliemedewerkers kunnen u alles vertellen over het veelzijdige aanbod in het Floreshuis.

 • slide 2

  Welkom in Het Floreshuis: het huis van de wijk!

  Kom gerust eens “buurten”. Onze baliemedewerkers kunnen u alles vertellen over het veelzijdige aanbod in het Floreshuis.

 • slide 2

  Welkom in Het Floreshuis: het huis van de wijk!

  Kom gerust eens “buurten”. Onze baliemedewerkers kunnen u alles vertellen over het veelzijdige aanbod in het Floreshuis.

 • slide 3

  Welkom in Het Floreshuis: het huis van de wijk!

  Kom gerust eens “buurten”. Onze baliemedewerkers kunnen u alles vertellen over het veelzijdige aanbod in het Floreshuis.

Gezocht penningmeester

Vacature

Het Floreshuis is een vrijwilligersorganisatie. We werken met zomin mogelijk professionals en met zo veel mogelijk vrijwilligers uit de wijk. Buurtcentrum Floreshuis is gehuisvest in de Indische buurt/Korrewegwijk in Groningen. Het Floreshuis wil ‘het huis van de wijk’ zijn. Een plek waar iedereen welkom is en waarin je samen jezelf kan zijn. We willen van betekenis zijn voor iedereen die iets wil of de buurt mooier wil maken. Deze mensen ondersteunen of helpen we. We willen dingen mogelijk maken. Het Floreshuis organiseert zelf geen activiteiten maar stimuleert, faciliteert en ondersteunt wijkbewoners die met initiatieven en met ideeën komen. Wij bieden een podium en ondersteuning voor wijkbewoners die hun eigen activiteiten organiseren.

 

Wij zij op zoek naar een:

Penningmeester Stichting Floreshuis

Profiel specifiek voor de penningmeester:

 • Lid van het bestuur. Het bestuur is (in principe) een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding is in handen is van de locatiemanager. De penningmeester is wel één van sparringpartners van de locatiemanager en is dus regelmatig direct betrokken bij de dagelijkse praktijk.
 • Vormt samen met de voorzitter en de locatiemanager het Dagelijks Bestuur
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over financiële zaken, de administratieve organisatie en de financiële processen
 • Heeft contacten met het administratie kantoor, de accountant en gemeente Groningen en andere externe partijen
 • Heeft regelmatig contact met de locatiemanager
 • Is (namens het bestuur) eindverantwoordelijk voor de aanvragen van subsidie en de verantwoording van de subsidie van de Gemeente Groningen. De formulieren worden door de accountant en of het administratiekantoor ingevuld
 • Is (namens het bestuur) eindverantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening. De jaarrekening wordt opgesteld door het administratiekantoor en de accountant.
 • Controle op de financiële stromen

Vereisten: HBO niveau en voldoende inzicht in financiële processen en administratieve organisatie. Moet een gesprekspartner zijn van het (externe) Administratie kantoor en van de (externe) Accountant en in voorkomende gevallen met andere externe partijen. Moet kunnen omgaan met een organisatie die veelvuldig gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers.

De volgende werkzaamheden (kunnen) worden uitgevoerd door een medewerker onder de verantwoording van de penningmeester

 • Opstellen van de begroting in overleg met de locatiemanager
 • Opstellen van de maandelijkse stuurinformatie t.b.v. het bestuur
 • Geeft advies over de Jaarrekening (die wordt opgesteld door het administratie kantoor in samenwerking met de accountant
 • Jaarlijks opstellen van de afrekening van de servicekosten
Deze fondsen hebben het mogelijke gemaakt dat het Floreshuis een nieuwe inrichting heeft gekregen:
VSB-fonds Kans fonds Scholten Kammingafonds Emmaplein Foundation PIN projecten Gravin van Bylandtstichting Oranje fonds
© 2018 Floreshuis | Floresplein 19 | 9715 HH Groningen | 050-5710112 | beheer@floreshuis.nl | Login