Karrekoor

Karrekoor                                                    iedere dinsdag  20:00 – 22:00 uur

Het Karrekoor is al meer dan 30 jaar het koor van de Indische Buurt in Groningen en bestaat op dit moment uit ongeveer 30 enthousiaste amateurzangers en –zangeressen. Het repertoire is zeer gevarieerd, met een kleine voorkeur voor licht klassiek. Veelzijdigheid en afwisseling zijn belangrijk, maar de plezier van het zingen staat voorop. Je hoeft overigens niet in de Indische buurt te wonen om mee te doen.

Contactpersoon: Willeke Moek

Opgeven: je mag gewoon binnenlopen of e-mailen naar [email protected]