WIJS – Wijk Inzet door Jongeren en Studenten

WIJS – Wijk Inzet door Jongeren en Studenten Iedere Dinsdag & Donderdag 9.30 – 13.00 uur

Bij WIJS wil men student en Stadjer verbinden. Men gelooft namelijk dat iedereen van elkaar kan leren. Studenten zetten zich namens WIJS op allerlei vlakken in, voor en met Stadjers. Op deze manier doen ze praktijkervaring op, dragen ze bij aan de stad én krijgen ze studiepunten.

Wat kan WIJS eigenlijk voor u doen?

De studenten van WIJS helpen op dit moment veel bewoners met bijvoorbeeld het checken van contracten en het opstellen van een bezwaarschrift. Ook maken ze samen met ondernemers begrotingen en plannen binnen het ondernemerssteunpunt.

Opgeven: niet nodig, meld je wel even bij de infobalie

Kosten: geheel gratis