Vacature: Secretaris bestuur

Vacatures

Secretaris bestuur

Het Floreshuis is een vrijwilligersorganisatie. We werken met zo min mogelijk professionals en met zo veel mogelijk vrijwilligers uit de wijk. Buurtcentrum Het Floreshuis is gehuisvest in de Indische buurt/Korrewegwijk in Groningen. Het Floreshuis wil ‘het huis van de wijk’ zijn. Een plek waar iedereen welkom is en waarin je samen jezelf kan zijn. Wij willen van betekenis zijn voor iedereen die iets wil of de buurt iets mooier wil maken. Deze mensen ondersteunen of helpen we. Wij willen dingen mogelijk maken. Het Floreshuis organiseert zelf geen activiteiten maar stimuleert, faciliteert en ondersteunt wijkbewoners die met initiatieven en met ideeën komen. Wij bieden een podium en ondersteuning voor wijkbewoners die hun eigen activiteiten organiseren.

Wij zij op zoek naar een:

Secretaris bestuur

4 tot 8 uur in de maand, onbezoldigd

De secretaris is lid van het bestuur van Het Floreshuis. Het bestuur is (in principe) een bestuur op afstand. De dagelijkse leiding is in handen is van de locatiemanager. De secretaris is samen met de voorzitter en de penningmeester één van sparringpartners van de locatiemanager en vormen samen het dagelijks bestuur (DB). Het DB komt maandelijks bij elkaar om de agenda voor de bestuursvergadering op te stellen. De functie onbezoldigd.

Taken van de secretaris bestaan uit:

 • Optreden als informatiepunt voor bestuur en buitenstaanders
 • Beoordelen of ontvangen stukken onder de aandacht van het bestuur gebracht moeten worden
 • Zorgen dat bestuursleden en betrokkenen op tijd beschikken over relevante informatie
 • Relevante informatie verzamelen, ordenen en beheren in een toegankelijk archief
 • Verslaglegging van vergaderingen.
 • Vergaderstukken, verslagen en agenda naar bestuursleden sturen
 • De inschrijving bij de Kamer van Koophandel bewaken

Functie-eisen voor de rol van secretaris zijn:

 • Kennis van geautomatiseerde systemen
 • Dienstverlenende instelling
 • Organisatievermogen
 • Bestuurlijke ervaring

Het nieuwe bestuurslid moet kunnen omgaan met een organisatie die veelvuldig gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers en de dynamiek die dit met zich meebrengt.

Durf jij het avontuur aan om mee te denken en te doen en om vorm te geven aan een andere manier van samenleven? 1x per maand is er een bestuursvergadering.

Wil je hier eens hardop over nadenken of meer informatie over bel of mail met onze voorzitter

Kundien van Loo – [email protected] of 06-39708851